Kim jesteśmy?

Jeste­śmy Poszu­ki­wa­czami Skarbu, za który każdy z nas uważa Praw­dziwą Miłość. Na jej budo­wa­niu naj­bar­dziej nam w życiu zależy, nie­za­leż­nie od tego, czy ktoś poszu­kuje swo­jej dru­giej połówki, czy też już ją odnalazł.