Wiktoria Olechno [Zespół Szkół Integracyjnych nr 1] Białystok

Każdy z nas zasady ma
I o ich przestrzeganie dba.
Z rodzicami ustalone,
Przez wychowawców pochwalone.
Jak zegarki chodzić mamy –
Reguł ściśle przestrzegamy!
Ten, który od dziecka zasady zna –
Potem w życiu łatwiej ma!