gwiazda

Każdy człowiek składa się ze sfery cielesnej, uczuciowej, duchowej, więzi z innymi ludźmi i rozumu. Masz prawo wymagać, aby tak Cię traktowano – jak całą Gwiazdę.